Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor Dunya Woonzorg beëindigd. Op 12 juni 2019 heeft de zorgaanbieder voldaan aan de last door de cliëntdossiers over te dragen. Eerder gaf de inspectie aan Dunya een bevel, een last onder dwangsom en een aanwijzing. De clienten zijn inmiddels verhuisd en worden al een aantal weken verzorgd door nieuwe zorgaanbieders. Dit meldt IGJ. 

Dunya biedt cultuurspecifieke ouderenzorg in Arnhem en in Elst in Gelderland. Vanwege een huurachterstand is in mei boedelbeslag gelegd op het pand in Elst waar Dunya zorg verleende. Dit betekende dat de zorgaanbieder het pand werd uitgezet en een nieuwe zorgaanbieder de zorg overnam. Dunya weigerde echter mee te werken aan het overdragen van de cliëntdossiers.

Zorg in gevaar

De continuïteit van zorg voor cliënten in Elst was in gevaar omdat Dunya de dossiers niet overdroeg. De inspectie heeft eind mei een aanwijzing gegeven waarin de zorgaanbieder werd opgedragen om de cliëntdossiers zo snel mogelijk maar uiterlijk 27 mei over te dragen aan de nieuwe zorgaanbieders. Deze waren op de datum van de deadline nog steeds niet overgedragen en daarom legde de inspectie een paar dagen later een last onder dwangsom op: 5.000 euro voor iedere volledige week waarin zij niet volledig aan de genoemde last voldeed.

De begunstigingstermijn voor deze last onder dwangsom was twee dagen, maar Dunya voldeed hier niet aan binnen de termijn. Wel heeft het de gevraagde verbeteringen en maatregelen gerealiseerd voordat er een dwangsom is verbeurd. 

Door: Nationale Zorggids