Inspectie tikt thuiszorgorganisatie in Amersfoort en Zeist weer op de vingers

Algemeen Thuiszorg Nederland A.T.N) heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er zijn grote zorgen over de tekortkomingen in de geboden zorg. Binnen vier maanden moet de thuiszorgaanbieder in Amersfoort en Zeist aan de aanwijzing voldoen. Dit meldt IGJ. 

Eind november 2021 kwam A.T.N. al onder verscherpt toezicht te staan. De inspectie volgde de thuiszorgaanbieder gedurende vier maanden intensief. Het is helaas niet gelukt om te voldoen aan de gestelde normen, waardoor er nog steeds risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn. Omdat de inspectie er geen vertrouwen in heeft dat de zorgaanbieder dit zonder ingrijpen van de inspectie zal verbeteren, legt de IGJ nu een aanwijzing op.

Aantoonbaar bevoegd en bekwaam

A.T.N. moet er onder meer voor zorgen dat alle zorgverleners aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn voor de soms risicovolle taken die zij uitvoeren. Ook moeten de zorgverleners afspraken vastleggen in de zorgplannen van hun cliënten en een dubbele controle doen bij risicovolle medicatie. Incidenten moeten worden gemeld, onderzocht en nabesproken. Verder moet A.T.N. ervoor zorgen dat de zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen dragen volgens de meest recente richtlijnen.

Verdere gevolgen

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee het een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. Als Algemeen Thuiszorg Nederland niet voor 2 september 2022 aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.

Door: Nationale Zorggids