Tekortkomingen in de zorg bij Lobie Care in Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgaanbieder Lobie Care in Utrecht een aanwijzing gegeven, omdat de instelling niet voldoet aan de normen voor goede zorg. Lobie Care moet binnen twee maanden aan de aanwijzing voldoen, aldus IGJ. 

In maart ging de inspectie bij Lobie Care langs en constateerde voor een tweede keer dat de thuiszorgaanbieder niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van de cliënten. Daarom is een aanwijzing opgelegd. 

Bevoegd en bekwaam personeel

Niet alle zorgverleners die Lobie Care inzet, zijn bevoegd en bekwaam voor de handelingen die zij uitvoeren. Ook werkt men onvoldoende methodisch, waardoor het geven van medicijnen onzorgvuldig verloopt en niet elke client een zorgplan heeft. Daarnaast wort de zorg niet bij iedere client op tijd geëvalueerd. Lobie Care werkt niet blijvend aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Voldoen aan aanwijzing

Vanwege de ernst van de situatie heeft de IGJ een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee het een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. Lobie Care moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 19 juli 2022 aan de aanwijzing voldoen. Als de zorgaanbieder niet aan de aanwijzing voldoet kan de inspectie een vervolgmaatregel opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.

Door: Nationale Zorggids