Normal_cropped-view-of-retired-husband-sitting-in-living-2022-12-16-16-57-51-utc__1_

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Herbergier Blerick uit Venlo een aanwijzing gegeven. Binnen 6 maanden moet de aanbieder van verpleeghuiszorg voor mensen met dementie de risico’s voor de kwaliteit van zorg wegnemen. Dit melden IGJ en Herbergier Blerick. 

Sinds 2021 doorloopt Herbergier Blerick al een toezichttraject. Eind augustus 2022 stelde de inspectie de instelling al voor vier maanden onder verscherpt toezicht. Op 17 januari 2023 bezocht de IGJ Herbergier Blerick opnieuw. Uit dit inspectiebezoek bleek dat de organisatie nog altijd niet aan de normen voor goede zorg voldoet.

Problemen

Het lukt de zorginstelling niet om verbeteringen door te voeren en dit vast te houden. Zo sluit de deskundigheid van de zorgverleners niet aan bij de zorgvraag van de cliënten. Ook werken niet in alle diensten bevoegde en bekwame zorgverleners voor alle voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen. Verder werken zij nog onvoldoende volgens de veilige principes in de medicatieketen. Daarom is er op 28 februari een aanwijzing uitgegaan.

Nieuwe vennoten 

Sinds 1 maart heeft Herbergier Blerick nieuwe vennoten. De inspectie heeft er vertrouwen in dat zij de verbeteringen uit de aanwijzing doorvoeren. Zij hebben tot 28 augustus de tijd om aan de normen uit de aanwijzing te voldoen. De nieuwe vennoten draaien sinds september vorig jaar al mee om betrokken te kunnen zijn bij het verbetertraject. “Wij voelen ons daarbij gesteund door het uitgesproken vertrouwen in ons door de inspecteur IGJ, directie van de franchisegever De Drie Notenboomen, raad van toezicht en de verwanten en medewerkers van Herbergier Blerick. Vanuit verbinding, expertise en inspiratie gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet”, zeggen zij op de website van de instelling.

Door: Nationale Zorggids