Thuiszorgaanbieder Fast & Easy Care gestopt met verlenen van zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Fast & Easy Care beëindigd. De Utrechtse thuiszorgaanbieder was al gestopt met het verlenen van zorg en is nu ook officieel uitgeschreven bij het handelsregister. Dit betekent dat Fast & Easy Care ook geen zorg meer gaat verlenen, meldt IGJ. 

Op 12 oktober 2022 gaf de inspectie Fast & Easy Care een aanwijzing. Na een eerste aanwijzing en een last onder dwangsom eerder dat jaar, zag de inspectie nog steeds grote risico’s voor de cliënten. De thuiszorgaanbieder moest daarom binnen 3 weken alle cliënten zorgvuldig overdragen. Ook mocht Fast & Easy Care geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Inschrijving handelsregister beëindigd

Op 1 november stelde de inspectie vast dat Fast & Easy Care binnen de gestelde termijn alle cliënten heeft overgedragen. De cliëntenstop bleef geldig. Fast & Easy Care mocht pas weer cliënten aannemen als de inspectie had vastgesteld dat de thuiszorgaanbieder voldeed aan alle normen uit de aanwijzing. Fast & Easy Care heeft op 1 juli de inschrijving in het handelsregister beëindigd.

Geen zorgaanbieder meer

Met de opheffing van Fast & Easy Care is de zorgverlening definitief beëindigd. Fast & Easy Care is niet langer een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Daarmee is de aanwijzing komen te vervallen.

Door: Nationale Zorggids