Normal_zakenman-man-bestuurder

DeSeizoenen, een antroposofische woon- en werkgemeenschap voor mensen met een beperking, heeft sinds 11 augustus een nieuwe interim bestuursvoorzitter. Henri Janssen zal de titel ad interim algemeen directeur c.q. bestuursvoorzitter dragen en neemt de taken van Merlijn Trouw op die vertrekt naar een school in Zutphen. Dit meldt Skipr. 

Janssen is bekend met de zorg. Tot vorige maand was hij – eveneens interim – lid van de raad van bestuur van Zorggroep Noorderbreedte die met name zorg levert aan ouderen in Friesland. Voor die tijd was hij bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep, directeur van het Sint Jans Gasthuis en bestuurder van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Schijn van belangenverstrengeling 

Merlijn Trouw, die nu rector wordt van een school in Zutphen, zat sinds 2014 bij DeSeizoenen. In het jaar  2016-2017 waren de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg bij DeSeizoenen niet voldoende gewaarborgd. Door de dubbelrollen van bestuurders en het (facilitaire) ondersteuningsbedrijf CSS ontstond er volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schijn van belangenverstrengeling. Trouw was één van de bestuurders bij wie sprake was van een dubbelrol. 

Door: Nationale Zorggids