Normal_rolstoel_parkeerplaats

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een vervolgplan gemaakt op het programma Volwaardig Leven. Het plan dat Toekomstagenda Gehandicaptenzorg heet, richt zich op het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Daarvoor werkt het ministerie de komende jaren samen met mensen met een beperking, familie, zorgverleners en met organisaties die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Er zijn vijf punten waar de Toekomstagenda zich op richt. Dit meldt Volwaardig Leven. 

De vijf punten waar de Toekomstagenda zich richt, zijn: complexe zorg, licht verstandelijke beperking, clientondersteuning, technologie en innovatie en arbeidsmarkt. Kort gezegd betekent dit dat het programma de zorg gaat organiseren voor mensen die ingewikkelde zorgvragen hebben, de samenleving toegankelijk maakt voor mensen met een lvb, de clientondersteuning van mensen met een ingewikkelde zorgvraag goed regelt, de technologie gebruikt wordt in de zorg en onderzocht wordt hoe technologie hier beter op kan aansluiten en ervoor poogt te zorgen dat er genoeg mensen werken in de gehandicaptenzorg. De gehandicaptenzorg heeft goed opgeleid personeel nodig.

In de Toekomstagenda staan doelen en actiepunten voor de komende drie jaren. Het plan is inmiddels gepubliceerd en is hier te downloaden.

Door: Nationale Zorggids