Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Tientallen leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) willen helpen om het belang van asielkinderen beter voor het voetlicht brengen. Dit willen zij doen door onderzoek te doen naar aielsprocedures en individuele rapportages uit te brengen. Hiermee geven de pedagogen en psychologen handen en voeten aan het VN-Kinderrechtenverdrag waarin staat dat de belangen van kinderen voorop moeten staan als er een beslissing over hen genomen wordt. Dit meldt de NVO.

Op dit moment verblijven meer dan 11.000 minderjarigen in Nederlandse opvangcentra voor asielzoekers. De meesten van hen wachten alleen, of samen met hun ouders met spanning op een beslissing over hun verzoek om bescherming als vluchteling.  Met veel van deze kinderen gaat het niet goed. Veel kinderen zijn naast de vlucht blootgesteld geweest aan geweld, of zijn daarvan getuige geweest en hebben tijdelijk of blijvend afscheid moeten nemen van belangrijke mensen in hun omgeving. 
 
Uit de gedragswetenschappelijke literatuur is bekend dat elk kind – vluchteling of niet – dat dergelijke ervaringen heeft, een verhoogde kans loopt om sociaal-emotionele problemen te ontwikkelen. In de centra verblijven ook kinderen die al lang in Nederland zijn en geworteld zijn geraakt in de Nederlandse samenleving. Door de voortdurende onzekerheid, de angst voor uitzetting, vele verhuizingen en het lange verblijf in grootschalige opvangcentra, kampen ook zij vaak met psychische klachten. 
 
NVO en NIP hebben - in samenwerking met Defence for Children - een oproep gedaan onder hun leden om zich door de Rijksuniversiteit Groningen te laten scholen in de Best Interests of the Child-methodiek. Initiatiefnemers willen door het bieden van professionele informatie over het belang van het kind, dat de overheid deze verantwoordelijkheid ook zorgvuldig kán nemen door dit belang mee te wegen in het besluit over de verblijfsprocedure van het kind en zijn ouder(s). 
 
© Nationale Zorggids