Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op verpleeghuis Randerode in Apeldoorn opgeheven. Verpleeghuis Randerode heeft de kwaliteit en de veiligheid van de zorg sterk verbeterd.

De IGZ stelde op 26 augustus 2013 verscherpt toezicht in op het verpleeghuis voor ouderen, omdat er sprake was van structurele tekortkomingen in de zorgverlening. Daarnaast bleek er onvoldoende kennis, inzicht en besef van urgentie in huis om de gesignaleerde tekortkomingen aan te pakken.

Sinds het instellen van het verscherpt toezicht heeft de IGZ de vorderingen bij Randerode nauwlettend gevolgd. In de zorginstellling is hard gewerkt om de tekortkomingen weg te werken. De aansturing van de zorg is verbeterd, het calamiteitenonderzoek is zo ingericht dat de organisatie van fouten leert en de hygiëne en infectiepreventie is structureel verbeterd. Er zijn nog enkele verbeterpunten, waaronder het vaststellen van de benodigde deskundigheid van personeel in relatie tot de doelgroep.

Verpleeghuis Randerode heeft toegezegd de laatste verbeteringen ook door te voeren. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen.

© Nationale Zorggids