Normal_normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie___1_

Bij bijna de helft van de Nederlandse verpleeghuizen is een wachttijd van enkele maanden, oplopend tot een half jaar, niet ongewoon. Dit zegt de Consumenten op basis van eigen onderzoek. Slechts één op de vijf instellingen biedt ouderen binnen de norm van zes weken een plek. Dat meldt de Consumentenbond. 

De Consumentenbond voerde een zogenoemd mystery-onderzoek uit waarbij het 101 verpleeghuizen belde. De vraag die werd gesteld: hoe lang moet ik wachten tot mijn zeer demente familielid een plek kan krijgen? Meer dan de helft van de verpleeghuizen overschrijdt de norm, 19 procent blijft binnen de norm en de overige verpleeghuizen weten de exacte wachttijd niet.

Verpleeghuizen die de norm van zes weken overschrijden geven bij een dergelijk gesprek niet aan dat een zorgkantoor kan bemiddelen. Ook alternatieve zorgvormen worden niet genoemd.

“Het gaat hier om kwetsbare consumenten die geconfronteerd worden met lange wachtlijsten, gebrekkige informatie van verpleeghuizen over alternatieven en systeemfouten in de financiering van de zorg. Wij maken ons grote zorgen”, zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. 

Door: Redactie Nationale Zorggids