Normal_stethoscoop_rekening

Zowel aanbieders als zorgverzekeraars kunnen stappen zetten om de contractering in de wijkverpleging te verbeteren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) liet onderzoek doen naar de reden waarom verzekeraars en aanbieders van wijkverpleging geen contract sluiten. Eén van de redenen is dat aanbieders niet altijd goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen in de sector. Daar kunnen de aanbieders zelf, maar ook verzekeraars zich voor inzetten, aldus de NZa. 

De omvang van ongecontracteerde zorg blijft een punt van zorg voor de NZa. Dat betekent namelijk dat verzekeraars en aanbieders dan geen afspraken maken over de kwaliteit van zorg en bijvoorbeeld de aanpak van wachttijden.

Ongecontracteerde zorg terugdringen 

Cliënten die naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaan moeten mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Brancheorganisaties van aanbieders en verzekeraars hebben in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging afgesproken om ongecontracteerde zorg terug te dringen.

Uit onderzoek van Consultancybureau Arteria, in opdracht van de NZa, blijkt dat geïnterviewde aanbieders het omzetplafond dat de verzekeraar biedt te laag vinden. Verzekeraars noemen het aanbod als struikelblok. Zij zeggen dat aanbieders niet voldoende zorg of niet voldoende innovatieve zorg bieden.

Fraude goede reden om geen contract te sluiten

Aanbieders kunnen zich volgens de NZa beter op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen in de sector en de wet- en regelgeving. Maar ook van de afspraken die hun brancheorganisaties maken. Verzekeraars kunnen aanbieders beter informeren door bijvoorbeeld regiobijeenkomsten te organiseren en uit te leggen wat zij onder innovatieve zorg verstaan. Daarnaast komen er in de wijkverpleging veel nieuwe aanbieders bij. Verzekeraars zijn niet verplicht om met aanbieders een contract te sluiten. Signalen over mogelijke fraude zijn een goede reden om dat niet te doen. 

Door: Nationale Zorggids