Normal_pexels-matthias-zomer-339620

Over 20 jaar zullen ruim 120.000 meer ouderen zorg nodig hebben dan het huidige aantal ouderen dat nu zorg ontvangt. Dit blijkt uit het complete beeld van de huidige en benodigde capaciteit van de verpleegzorg voor ouderen. Zorgkantoren hebben de ouderenzorg voor alle regio’s in kaart gebracht. De capaciteitsplannen zijn aangeboden aan Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid. Hierin klinkt de oproep aan alle betrokken partijen in de langdurige zorg om stappen te ondernemen om de komende jaren al deze extra ouderen van goede zorg te voorzien. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.  

Bijna alle regio’s in Nederland zullen de komende 20 jaar te maken krijgen met een verdubbeling van het aantal ouderen. Wel verschillen de capaciteitsplannen per regio door de verschillen in samenstelling van de bevolking. Zo zijn er in regio Zuid-Limburg nu de meeste 75-plussers (10,6 procent) en heeft regio Amsterdam het laagste percentage (4,9 procent).

De druk in de verpleegzorg neemt toe. Voor zorgkantoren is het tegenwoordig al een opgave om voor alle hulpbehoevende ouderen een geschikte plek te vinden. Er staan momenteel 20.000 ouderen op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis.

In gesprek met zorgaanbieders

Om te zorgen voor goede en voldoende verpleegzorg in elke regio, willen zorgkantoren in gesprek met gemeenten en zorgaanbieders. Ook willen zorgkantoren dat zorgaanbieders meer digitale zorg toepassen, daar waar dat kan en waar dat ook toegevoegde waarde heeft. Daarnaast willen zorgkantoren ook in gesprek gaan met wethouders over de bouw van passende woningen en verpleeghuizen. Een belangrijk gegeven hierbij is dat steeds meer ouderen langer thuis wonen, de afgelopen twee jaar steeg dat aantal met 3 procent.

Meer investeringen

Het is de taak van zorgkantoren om de langdurige zorg van goede kwaliteit te voorzien en betaalbaar te houden. Deze taak wordt steeds lastiger; zorgkantoren wijzen erop dat er de komende jaren steeds meer uitgaven en investeringen nodig zijn om ouderen te kunnen voorzien in de passende zorg. De extra zorgkosten voor de periode tot en met 2025 zijn jaarlijks bijna 2,5 miljard euro. Daar komt 5 miljard euro bij aan investeringen in vastgoed, wanneer alle ouderen een plek in het verpleeghuis nodig hebben. Voor de periode tot en met 2040 gaat het om respectievelijk 12 en 24 miljard euro.

Door: Nationale Zorggids