Thuiszorgaanbieder Tamaja Okolo Zorg voldoet aan aanwijzing inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Tamaja Okolo Zorg (TOZ) uit Rijswijk beëindigd. De thuiszorgaanbieder heeft de nodige verbeteringen doorgevoerd om volledig aan de aanwijzing te voldoen. Dit meldt IGJ.

Eind december 2021 gaf de inspectie TOZ een aanwijzing bestaande uit twee delen. Afgelopen januari stelde de inspectie al vast dat TOZ voldeed aan het eerste deel van de aanwijzing. Nu voldoet TOZ ook aan het tweede deel van de aanwijzing.

Cliëntdossiers sluiten aan bij zorgbehoefte

TOZ heeft de cliëntdossiers bijgewerkt zodat die aansluiten bij de zorgbehoefte van de cliënten. De wijkverpleegkundige schat op tijd de risico’s voor de zorg in. Voor het opstellen van de zorgplannen gebruikt de wijkverpleegkundige een systeem om de zorg aan te laten sluiten bij de vraag van de cliënt. Hierbij betrekt deze als dat nodig is ook andere betrokken zorgverleners. Bij iedere cliënt is bekend wie de (her)indicatie stelt. Ook heeft TOZ een systeem voor meldingen ingericht waarbij zij incidenten bekijkt en beoordeelt of verbeteringen nodig zijn.

Regulier toezicht

Tamaja Okolo Zorg voldoet nu volledig aan de aanwijzing die door de inspectie was opgelegd. Daarom heeft de inspectie de aanwijzing beëindigd en blijft het TOZ in het reguliere toezicht volgen.

Door: Nationale Zorggids