Normal_normal_man__zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is vanaf maandag in huis bij het MC Slotervaart beschikbaar om het crisisteam aldaar bij te staan. Er zijn twee gezaghebbende en onafhankelijke artsen aangesteld om de zorgverleners in het failliet verklaarde ziekenhuis bij te staan. Zilveren Kruis heeft afspraken gemaakt met de ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving over voldoende capaciteit voor de patiënten die moet worden overgeplaatst vanuit het Slotervaart. Dit zijn enkele afspraken die minister Bruno Bruins, de curator, het bestuur van MC Slotervaart, Zilveren Kruis, de gemeente Amsterdam, IGJ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen vrijdag hebben gemaakt. Dit meldt Rijksoverheid. 

Gelet op de omvang en complexiteit is er behoefte aan een aantal aanvullende acties voor een beheerste afbouw met het oog op een veilige overdracht van patiënten en de beschikbaarheid van zorg op andere plekken. De kern van de afspraken is dat er meer capaciteit op medisch inhoudelijk en bestuurlijk terrein beschikbaar wordt gesteld. Zo wordt waar nodig het MC Slotervaart bijgestaan. Alle beschikbare expertise die nodig is zal worden ingezet.

Personele, financiële en andere steun

Zowel Zilveren Kruis, het ministerie van Volksgezondheid, de gemeente Amsterdam als de IGJ en de NZa leveren daar in personele, financiële of andere zin de bijdrage aan die het MC Slotervaart en de curator nodig vinden. Doel van de afspraken is om er voor te zorgen dat de zorg voor de patiënt op een goede en veilige manier kan worden geboden.

Naast een crisisteam en afspraken over capaciteit, komt er ook aandacht voor het extra werk dat huisartsen nu moeten verrichten. Zilveren Kruis heeft vrijdag overlegd met een vertegenwoordiging van de huisartsenkring. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt versterking geboden voor het bestuur van het Amsterdamse ziekenhuis. 

Door: Redactie Nationale Zorggids