Normal_ouderen__wandelstok

Uit nieuw onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat vier op de tien senioren de armoede in hun naaste omgeving ziet toenemen. 60 procent van de mantelzorgers maakt honderden euro’s aan kosten. En ouderen zonder vermogen zijn financieel kwetsbaar, vooral de groep die nog niet gepensioneerd is, en mijdt vaker zorg vanwege de kosten. Dit meldt KBO-PCOB. 

Bijna drie op de tien senioren verleent mantelzorg. Van die mantelzorgers maakt zes op de tien kosten wanneer ze hulp verlenen, zoals reis- en parkeerkosten en boodschappen. Dit gaat gemiddeld om zo’n 600 euro per jaar.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Dit zijn verborgen kosten. Mantelzorgers klagen niet veel en vinden het vanzelfsprekend. Maar dergelijke kosten blijven wel buiten beeld in de Nederlandse koopkrachtplaatjes.”

Zorgmijding vanwege kosten 

Vier op de tien ziet de armoede bij senioren in hun naaste omgeving toenemen. Zeven op de tien senioren vinden dat er een steeds sterkere tweedeling in Nederland is tussen wie voldoende geld heeft en een groeiende groep met te weinig geld om aan de samenleving te kunnen deelnemen. Denk aan activiteiten, uitjes, sport en verjaardagen. Dit wordt vermeden vanwege de kosten. Ook zorg wordt vermeden. 18 procent van de senioren geeft aan het afgelopen jaar weleens aan zorgmijding te hebben gedaan vanwege de kosten. Dit gaat veelal om een bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut.

Financieel kwetsbaar

Een derde van de senioren heeft geen eigen vermogen en is daardoor financieel kwetsbaar. Senioren zonder eigen vermogen komen meer in de problemen bij een financiële tegenslag. Ze hebben vaker schulden, liggen dubbel zo vaak wakker over hun financiële situatie en zien bijna twee keer zoveel af van een artsenbezoek dan senioren mét eigen vermogen, blijkt uit dit onderzoek. 

Door: Nationale Zorggids