Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

De NZa brengt vier monitors uit over de contractering 2020 van wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg, paramedische zorg en huisartsenzorg. Dit meldt de NZa.

Deze monitors zijn net voordat de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte afgerond. Nu alles in het werk wordt gesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mensen beter te maken en de zorg draaiende te houden, besteedt de NZa op een later moment aandacht aan de inhoud van de monitors.

Lees hier alvast de gepubliceerde monitors:

Door: Nationale Zorggids