Normal_zorgpersoneel_dementiezorg_ziet_werk_mentaal_en_fysiek_zwaarder_worden

Zorgverleners in verpleeghuizen geven persoonlijke aandacht aan hun bewoners. Ze kennen hun persoonlijke wensen en behoeften, en bieden zorg met respect en begrip. Wel lopen veel verpleeghuizen op tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor moeten ze soms werken met te weinig zorgverleners, of met mensen die niet voldoende zijn opgeleid. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die de afgelopen 4,5 jaar 649 verpleeghuizen bezocht. 

 

Scholing en aandacht voor het behouden van zorgmedewerkers is daarom extra belangrijk, aldus de inspectie. Ook is er meer aandacht nodig voor het (blijven) leren en verbeteren door zorgorganisaties, in het belang van de zorg aan de mensen om wie het gaat.

Persoonsgerichte zorg

De meeste verpleeghuizen hebben voldoende persoonlijke aandacht voor de bewoner. Ze kennen het levensverhaal van hun bewoners. En hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Zo’n driekwart van de verpleeghuizen laat hun bewoners ook zo veel mogelijk zelf de regie voeren over hun eigen leven en welbevinden. De zorgmedewerkers bieden hun bewoners nabijheid, geborgenheid en vertrouwen, met begrip en respect. 

De coronapandemie heeft grote invloed gehad op de zorg en het werk in woonvoorzieningen voor ouderen. Zorgmedewerkers hebben zich enorm ingespannen om onder deze moeilijke omstandigheden goede zorg te blijven bieden. De inspectie heeft daar grote waardering voor.

Personeel en deskundigheid

Ruim de helft van de zorgorganisaties zet voldoende en deskundig personeel in, ziet de IGJ. Toch maken de toezichtbezoeken ook duidelijk dat in veel zorgorganisaties niet voldoende zorgmedewerkers worden ingezet of niet voldoende deskundigheid beschikbaar is. Dit kan niet los worden gezien van de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de coronacrisis. Aandacht voor zorgmedewerkers is een belangrijke succesfactor is om ze in de zorg te houden.

Blijven werken aan kwaliteit en veiligheid

Bij ongeveer de helft van de verpleeghuizen maken de medewerkers genoeg professionele afwegingen over welke zorg nodig is. Zorgverleners moeten methodisch werken en alle belangrijke dingen vastleggen in het dossier van een bewoner. Want bewoners hebben met veel verschillende zorgverleners te maken: verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en specialisten. Die moeten altijd kunnen lezen wat de actuele situatie over iemand is. Bij twee derde van de verpleeghuizen moet dit nog verbeteren. Het bijhouden van actuele dossiers is geen administratieve rompslomp, maar belangrijk voor de zorg. Wel moeten onnodige administratieve lasten voor verpleeghuizen worden voorkomen. De inspectie wil ruimte geven om andere manieren van verantwoording te onderzoeken en te stimuleren.

Door: Nationale Zorggids