Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

De PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Politie en Veilig Thuis zijn op verzoek van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met elkaar in gesprek gegaan over manieren waarop kinderen na een geweldssituatie steun kunnen ontvangen. Een van die manieren is de aanpak Handle with care. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Handle with care is een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en/of leerplicht en Veilig Thuis. Politie kan daarbij aansluiten wanneer dat past bij de prioriteiten die zijn vastgesteld in de lokale driehoek. Na een geweldsincident thuis krijgt de school, voor aanvang van de schooldag, een seintje dat er in het leven van het kind iets ingrijpends heeft afgespeeld.

Na incidenten van huiselijk geweld of kindermishandeling is het belangrijk dat er sociale en emotionele steun is voor het slachtoffer. Naast de professionele hulpverlening die dan wordt opgestart, is het ook fijn als het kind terecht kan bij een  vertrouwd persoon op school.

Vertrouwenspersoon & veilige haven

Enkele sporen die tijdens het overleg ter sprake zijn gekomen, gaan over vertrouwenspersonen, bestaande informatie en school als veilige haven. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om hun verhaal te kunnen delen met iemand die ze vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld via de methode Jouw Ingezette Mentor (JIM) of een vertrouwenspersoon op school. Daarnaast is het belangrijk om beter gebruik te maken van de aanwezige informatie in combinatie met wetenschappelijke kennis. Zo kan beter voorspeld worden in welke gezinnen onveiligheid een risico vormt en kan betere ondersteuning geboden worden. Gemeenten nemen hierin een leidende rol.

Tot slot is de school vaak een veilige haven voor kinderen met onveilige thuissituaties. Het is belangrijk dat scholen zich hiervan bewust zijn. Daarnaast neemt het gebruik van de vernieuwde Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld toe in het onderwijs. Hierdoor komen meldingen centraal binnen bij Veilig Thuis en kunnen er adequate stappen worden genomen.

Door: Nationale Zorggids