Thema Week tegen Kindermishandeling ‘Deel je zorgen. Je staat er niet alleen voor’

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Het thema van deze editie is ‘Deel je zorgen. Je staat er niet alleen voor’. Professionals die een onderbuikgevoel hebben of enige twijfel hebben over signalen van kindermishandeling hebben, doen er goed aan om dit te bespreken met een collega of deskundige. Dit kan helpen om de situatie beter te duiden. Dit meldt Voor de Jeugd en het Gezin. 

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling vinden er allerlei activiteiten plaats en worden er kennis en handvatten gedeeld. Alles in het teken van het versterken van iemands aanpak van kindermishandeling.

Professionals vinden op www.weektegenkindermishandeling.nl informatie over waar ze met hun zorgen terechtkunnen. Denk hierbij aan een aandachtsfunctionaris, deskundig collega of medewerker van Veilig Thuis.

Samen tegen kindermishandeling

3 procent van alle kinderen in Nederland groeit op in een onveilige gezinssituatie. De veiligheid van deze kinderen kan worden vergroot door hier massaal aandacht op te vestigen. Dit om niet alleen aandacht te vragen voor het probleem, maar ook voor een versterkte aanpak van kindermishandeling.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky