Normal_hand_oudere

Het verscherpte toezicht op Cicero Residentie (voorheen VillaKeizersKroon) in Maastricht is opgeheven. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn de nieuwe eigenaren voortvarend aan de slag te gaan om goede zorg te realiseren in de kleinschalige woonvorm die zorg biedt aan psychogeriatrische en somatische patiënten. Dit meldt IGJ. 

VillaKeizersKroon werd op 1 april onder verscherpt toezicht gesteld omdat er sprake was van structurele tekortkomingen in de zorg. Bestuurders stuurden te weinig aan op verbeteringen hiervan. Op de dag dat het verscherpt toezicht werd ingesteld, bleek dat VillaKeizersKroon kort daarvoor failliet was verklaar. De zorg ging door dankzij de overname door Cicero Zorggroep. Ook veranderde de naam naar Cicero Residentie.

Voortvarend aan de slag

Desondanks bleef het verscherpt toezicht gehandhaafd, want verbeteringen bleven nodig. De bestuurder, het management en de zorgverleners zijn na de overname voortvarend aan de slag gegaan om goede zorg te realiseren. Hiertoe hebben zij in korte tijd een groot aantal noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd.

Persoonsgerichte zorg

Patiënten kunnen nu rekenen op goede, persoonsgerichte zorg van betrokken zorgverleners. De wensen en behoeften van de patiënt staan centraal. Zorgmedewerkers volgen scholingen en lopen stage om hun kennis en kunde op peil te brengen. Het management stimuleert dat leren en verbeteren onderdeel is van goede zorg en ziet wat goed gaat en wat beter kan. Daarom is het verscherpt toezicht opgeheven.

Door: Nationale Zorggids