Normal_elderly-patient-and-caregiver-2021-08-30-02-27-50-utc__1_

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beëindigt voor een deel het verscherpt toezicht op Stichting Zorg Thuis (Zorg Thuis). Zorg Thuis biedt verpleging en verzorging op vijf locaties: 1 in Driebergen, 2 in Zeist, 1 in Empe en 1 in Voorst. De locaties in Driebergen en Zeist voerden het afgelopen half jaar voldoende verbeteringen door. Zij voldoen nu aan de normen voor goede zorg. De locaties in Empe en Voorst moeten binnen 4 maanden alsnog voldoen. Dit meldt IGJ. 

 

Op 10 mei 2022 stelde de inspectie Zorg Thuis onder verscherpt toezicht. Dit na een aantal bezoeken aan verschillende locaties van Zorg Thuis. Ook sprak de inspectie met de raad van bestuur en de raad van toezicht. De inspectie zag risico’s voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Zo constateerde de inspectie dat er bij Zorg Thuis onvoldoende centrale aansturing is. Het bestuur had niet voor alle locaties een goed beeld van de situatie.

Hard gewerkt

Zorg Thuis heeft hard gewerkt om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Zo is er een cliëntenraad, een nieuwe raad van toezicht en een ondernemingsraad in oprichting. Zorg Thuis zet goede stappen met beleid over verschillende onderwerpen, zoals scholing, meldingen, medicatie geven en de Wet zorg en dwang.

Op de locaties Driebergen en Zeist ervaren de zorgverleners en de cliënten de verbeteringen in de praktijk. Op alle locaties is voldoende verbeterd op het thema medicatieveiligheid. Op de locaties in Voorst en Empe is het nog onvoldoende gelukt om verbeteringen te realiseren.

Driebergen en Zeist

De inspectie beëindigt het verscherpt toezicht op de locaties in Driebergen en Zeist. De inspectie verlengt het verscherpt toezicht met 4 maanden op de locaties Voorst en Empe op de thema’s deskundigheid van zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid. De inspectie volgt dit proces nauwlettend.

Door: Nationale Zorggids