Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

Met de komst van de Wet Zorg en Dwang (WZD) wordt dwangzorg bij mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking teruggedrongen. Brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Verenso zijn voor minder dwangzorg, maar vrezen voor de uitvoering ervan. In een nog te versturen brief aan het ministerie van Volksgezondheid vragen ze voor uitstel van de invoerdatum. Dit meldt NPO Radio 1. 

In de brief spreken de verenigingen hun zorgen uit over de komst van de nieuwe wet die mogelijk grote risico’s kan vormen voor kwetsbare doelgroepen. Het is daarnaast onduidelijk welke verpleeghuisbewoners onder de wet, die per 2020 ingaat, zullen vallen. En dan is er nog de bekostiging waarover veel onduidelijkheid heerst, net als de registratieverplichting.

Rechten beter regelen

Afgelopen januari is de Wet Zorg en Dwang aangenomen in de Eerste Kamer. De bedoeling is dat daarmee de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of dementie beter worden geregeld als er sprake is van onvrijwillige zorg. Gedwongen zorg voor deze doelgroepen valt nu nog onder de ‘oude’ wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De nieuwe wet regelt zorg en dwang (onvrijwillige zorg) in instellingen. De wet gaat ook over onvrijwillige zorg buiten de instelling, maar dit moet nog met aparte besluiten worden uitgewerkt. 

Door: Nationale Zorggids