Normal_herfst_bospad_euthanasie

Aan ongeveer 5.500 Nederlanders is vorig jaar euthanasie verleend. Dat is meer dan in 2014, maar een halvering van de gebruikelijke stijging. Deze cijfers presenteerde de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) op een congres van de Levenseindekliniek. Voorheen werd er regelmatig een jaarlijkse stijging van 20 procent waargenomen, vorig jaar kwam het aantal gehonoreerde euthanasieverzoeken op een stijging van vijf procent. Dit meldt Trouw. 

Ook bleek het aantal psychiatrische patiënten en dementeren met een euthanasiewens vorig jaar te zijn gestegen, terwijl het aantal gehonoreerde verzoeken in 2014 juist waren afgenomen. Onduidelijk is wat de verminderde stijging betekent. Hoogleraar ethiek Theo Boer vermoedt dat artsen vaker nee zeggen tegen hun patiënten. “De laatste tijd hebben we van verschillende artsen vernomen dat ze de toenemende vraag om euthanasie als een zware belasting ervaren. Wellicht dat ze wat mondiger zijn geworden”, zegt Boer. Uit een onderzoek van onder andere artsenfederatie KNMG begin vorig jaar gaf ongeveer 70 procent van de artsen aan een druk van patiënten en naasten te voelen bij euthanasie-aanvragen.

De druk die de artsen voelen kan hebben geleid tot meer meldingen bij de Levenseindekliniek. In 2014 werd de kliniek ongeveer duizend keer benaderd, vorig jaar meldden 1234 mensen zich. 385 keer leidde dat tot euthanasie. De kliniek vindt het vervelend dat ze soms laat worden ingeschakeld. “Wij worden dan bijvoorbeeld plots gevraagd, omdat een situatie verslechter, de huisarts op vakantie is en een waarnemer het niet aandurft. In bijna alle gevallen zijn dat terminale, oncologische patiënten, waarbij een arts zoiets dus kan zien aankomen”, zegt Koos van Wees, woordvoerder van de Levenseindekliniek.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) laat weten blij te zijn met het toenemende aantal gehonoreerde verzoeken. Niet omdat ze dat als doel hebben, maar omdat ze denken dat veel verzoeken vaak onterecht worden afgewezen. Daarom wil de NVVE afwijzingen registeren en onderzoeken. Tot op heden is daar door artsen en de toetsingscommissie niet positief op gereageerd.

©Nationale Zorggids