Normal_arts_patient_intake

Het komt vaak voor dat ouderen hun medicatie niet op de juiste manier gebruiken. Hierdoor belanden ieder jaar tienduizenden senioren in het ziekenhuis. Veelal hebben deze mensen een chronische ziekte en een migratieachtergrond, waardoor uitleg van de mediatie mogelijk niet goed is overgekomen. Daarom wordt nu in Apeldoorn een proef gedaan met uitleg bij de patiënt thuis. Dit meldt NOS.

Voorheen gaf de apotheker instructies aan de oudere en werd later mogelijk nog eens gebeld. Maar omdat de betreffende ouderen niet altijd goed Nederlands spreken, was er nog wel eens verwarring over de precieze inname van de middelen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden en opname in het ziekenhuis. Dat is mogelijk te voorkomen, door samen met huisarts en apotheker bij de patiënt op bezoek te gaan.

Gezamenlijke taak voor huisarts en apotheker

In Apeldoorn brengen apotheker Mark Slagter en huisarts Suzanne van der Els een bezoek aan hun 87-jarige patiënte. De vrouw spreekt geen Nederlands maar Turks. De huisarts had de medicatie voor de dame, die diabetes en een hoge bloeddruk heeft, nog niet eerder zo besproken. Dat is normaal een taak voor de apotheker. “Met deze gesprekken wordt de zorg efficiënter”, aldus Slager. Door hen meer persoonlijke aandacht te geven en de dochter van de vrouw te laten vertalen, kan haar worden medegedeeld dat het met haar gezondheid goed gaat.

Migratieachtergrond

Het bezoek is niet alleen voor de patiënt prettig, maar geeft de apotheker en huisarts ook een idee van hoe medicijnen gebruikt worden in het huishouden. Ook kan gewaakt worden voor het combineren van bepaalde middelen. Zo’n chemische cocktail kan erg gevaarlijk zijn. Ieder jaar melden 50.000 ouderen zich in het ziekenhuis door onjuist gebruik of het mengen van hun medicijnen. Bovendien is het zo dat mensen met een migratieachtergrond vaker een chronische ziekte hebben. Voor hen is het erg belangrijk dat zij ondanks een taalbarrière goed weten hoe ze hun medicatie moeten gebruiken.

Door: Nationale Zorggids