Normal_oudere_dementie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft kleinschalige zorgboerderij Bij de Keien in Zuid-Limburg een last onder dwangsom gegeven. Bij de Keien voldoet niet volledig aan een eerder opgelegde aanwijzing en moet daarom 1.000 euro betalen voor iedere week dat de tekortkomingen er nog zijn. Dit meldt IGJ. 

Bij de Keien levert zorg op een zorgboerderij, voornamelijk aan mensen met dementie, maar de kwaliteit van zorg is niet op niveau. Daarom kreeg het afgelopen zomer een aanwijzing van de inspectie. Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie de zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.

Uiterlijk binnen drie maanden moest de organisatie de tekortkomingen op de thema’s deskundigheid en inzet zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid voor elkaar hebben. Ook moest bij Bij de Keien binnen één maand binnen het thema medicatieveiligheid (een veilige en verantwoorde omgang met medicijnen) aan de normen voldoen.

Onvoldoende professionele afwegingen 

De inspectie stelde bij een inspectiebezoek in oktober vast dat Bij de Keien nog niet voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd op de thema’s deskundigheid en inzet zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid. Zo maken de zorgverleners nog onvoldoende professionele afwegingen en zijn arts en psycholoog niet tijdig betrokken bij de cliënten. Om te zorgen dat Bij de Keien alsnog aan dit deel van de aanwijzing voldoet, legt de inspectie een last onder dwangsom op. Bij de Keien heeft al wel voldoende maatregelen genomen om de medicatieveiligheid te verbeteren, zo stelde de inspectie eerder al vast.

Boete dreigt

Voor elke week dat Bij de Keien de genoemde tekortkoming niet heeft weggenomen, is zij een geldbedrag van 1.000 euro verschuldigd. Het maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen is in totaal 10.000 euro. Er geldt een begunstigingstermijn van twee maanden voor de verbeteringen die Bij de Keien moet doorvoeren op de thema’s deskundigheid en inzet zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid. Dat betekent dat er geen dwangsom wordt geïnd als Bij de Keien in deze twee maanden voldoet aan de normen.

Door: Nationale Zorggids