Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

De Wet zorg en dwang (Wzd) brengt jaarlijks 111 miljoen euro meer aan kosten met zich mee dan was begroot. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vorige week. Volgens Rian van de Schoot van Vilans zijn de hogere kosten wel te verklaren, omdat de praktijk worstelt met hoe de wet goed uit te voeren. Ook is zichtbaar dat de essentie van de wet door iedereen wordt gevoeld. Het maatschappelijke doel is dat mensen in de langdurige zorg het leven kunnen leiden dat ze zelf willen, aldus Van de Schoot. Dit meldt ANP Expert Support. 

“De vraag hoe je het goed doet is voor sommige organisaties gesneden koek. Het leveren van persoonsgerichte zorg is immers de kern van de bedrijfsvoering en het vastleggen van de wensen van bewoners een tweede natuur. Maar er zijn ook organisaties waarbij het werken in een multidisciplinair team een hele opgave is. Of je hebt te maken met oudere panden waar vrij bewegen moeilijk in te voeren is.”

Stappenplan

“En er zijn zorgprofessionals die het duizelt bij het zien van het stappenplan dat doorlopen moet worden. Zaken als tijds- en administratiedruk komen om de hoek kijken. Want de juiste professionele afwegingen maken en die vastleggen op een manier dat bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het proces en de afweging kan volgen, is geen sinecure. Gelukkig staan aanbieders hier niet alleen in en zijn er tools zoals de Wzd-wijzer om hen te helpen in dit proces.”

Door: Nationale Zorggids