Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Afgelopen jaar hebben VGZ en Nieuwegein een overeenkomst opgesteld om de samenwerking binnen het programma Zinnige Zorg vorm te geven. In de eerste instantie via het contracteren van de collectieve zorgverzekering per 1 januari 2019. Daarnaast wordt in 2019 gewerkt aan de inhoudelijke versterking van deze collectieve polis en de doorontwikkeling van het ‘op Recept model’. Dit meldt de gemeente Nieuwegein. 

In lijn met Zinnige Zorg en Positieve Gezondheid gaan VGZ en de gemeente het ‘op Recept model’ samen doorontwikkelen. Van dit middel zijn Welzijn en Bewegen op Recept de meest bekende vormen in Nieuwegein. De huisarts verwijst een patiënt dan door naar een welzijns- of buurtsportcoach. Patiënten hebben in dit geval klachten die geen medische oorzaak hebben, maar zijn ontstaan door bijvoorbeeld het verlies van een baan, overlijden van een partner of verhuizing.

De coach kijkt niet naar de klachten maar naar wat mensen energie geeft en koppelt ze aan een activiteit die ze leuk vinden. Denk aan schilderen, bewegen voor ouderen, vrijwilligerswerk, wandelen of lunchen.

Voor de doorontwikkeling van het ‘op Recept model’ zal vooral de focus liggen op wat huisartsen nodig hebben. Zodat ze in hun dagelijkse praktijk, die toch vooral gericht is op medische zorg, vaker een welzijns- of beweegrecept uitschrijven. Dit gebeurt nu nog te weinig. De factor tijdsdruk speelt hierbij ook een rol, geven huisartsen zelf aan. 

Door: Redactie Nationale Zorggids