Logo_logo_dsw

In 2020 is de zorgpremie van de basisverzekering voor verzekerden bij DSW 118 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 6 euro per maand. De stijging wordt veroorzaakt door de groei van zorgkosten en doordat DSW minder ruimte heeft om reserves in te zetten dan vorig jaar. In september 2018 maakte de verzekering een premiestijging van 4,50 euro bekend. Dit meldt DSW. 

In 2020 kan DSW per premiebetaler vanuit de reserves een bedrag van 24 euro per jaar inzetten om de premiestijging te beperken. Dit is 34 euro minder dan in 2019 en verklaart bijna 3 euro van de premiestijging.

Eigen risico DSW blijft 375 euro

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op 375 euro en blijft daarmee tien euro lager dan wettelijk is vastgelegd. De bedoeling van het eigen risico is dat het een remmende werking heeft op onnodige zorg. De hoogte van het eigen risico is ruim voorbij het niveau waarbij hiervan nog echte sprake is, vindt de zorgverzekeraar die traditiegetrouw als eerste de nieuwste zorgpremie bekendmaakt. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW laten zien voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen. 

Door: Nationale Zorggids