Logo_logo_vgz

Zorgverzekeraar VGZ heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van 67 miljoen euro. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde stegen met 3,8 procent. Van alle premies en eigen bijdragen keerde VGZ 97,7 procent uit aan zorgkosten. Dit meldt VGZ in een persbericht over het jaarverslag 2020.

Samen met andere zorgverzekeraars heeft VGZ via Zorgverzekeraars Nederland regelingen getroffen om de (financiële en administratieve) impact van corona op zorgaanbieders te beperken. Goede financiële afspraken - zoals de continuïteitsbijdrage - doen recht aan de door zorgaanbieders geleverde extra coronazorg én de weggevallen reguliere zorg. Zo kunnen zorgaanbieders zich concentreren op zowel de coronazorg als de reguliere zorg. 

Groei aantal leden

Volgens VGZ is de verzekeraar er in 2020 in geslaagd om een goede verzekering met een stabiele, betaalbare premie aan te bieden. "De structureel scherpe premie heeft bijgedragen aan een verdere groei van het aantal leden in 2021. Per 1 januari dit jaar bedraagt het aantal leden van Coöperatie VGZ 4.225.000. Dit is inclusief het beëindigen van de samenwerking met een volmacht per 1 januari 2020 (minus 159.000) en het overnemen van de portefeuilles zorgverzekeringen voor de merken National Academic, Promovendum en Besured (plus circa 192.000 leden)."

Bijdrage Zorgverzekeringsfonds

Zorgverzekeraars hebben in 2020 verschillende regelingen getroffen om zorgaanbieders te compenseren voor extra kosten door corona en gemiste inkomsten als gevolg van het afschalen van reguliere zorg. Zij betalen de kosten van corona uit premiegelden en spreken waar nodig hun buffers aan. Daarnaast ontvangen ze een wettelijk geregelde extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. "Bij het vaststellen van de premies voor 2021 hebben we een significant deel van deze extra uitkering in de premie verrekend. Dat past bij ons streven naar het bieden van een stabiele premieontwikkeling aan onze leden en bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als coöperatie",  aldus Karien van Gennip, bestuursvoorzitter van Coöperatie VGZ.

Financieel resultaat

VGZ sluit 2020 af met een licht positief resultaat van 67 miljoen euro. Lid van Raad van Bestuur en CFO, Kees Hamster: "Ons eigen vermogen en de resultaten uit onze kernactiviteiten zijn voldoende robuust, waarbij de mogelijke impact van de coronacrisis op de toekomstige premie op dit moment nog niet kan worden ingeschat. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde stegen met circa 3,8 procent. Van alle premies en eigen bijdragen keerden we 97,7 procent uit aan zorgkosten. Dit is per verzekerde 2.976 euro, in 2019 was dit 2.868 euro." 

Door: Nationale Zorggids