Logo_igj

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor de William Schrikker Stichting beëindigd. De William Schrikker Stichting is een gecertificeerde instelling die in heel Nederland jeugdbeschermingsmaatregelen over kinderen uitvoert. Dit gaat om kwetsbare jeugdigen waarvan de (kinder)rechter vaststelt dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden. De inspectie vond de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende. Maar inmiddels hebben de nodige kwaliteitsverbeteringen plaatsgevonden en hebben jeugdzorgwerkers meer toezicht op de veiligheid van jeugdigen. Dit meldt IGJ. 

In januari 2020 concludeerde de inspectie na een langdurig toezichttraject dat de stappen die de William Schrikker Stichting tot dan toe had genomen, onvoldoende waren om zorgen weg te nemen. De inspectie gaf de organisatie een aanwijzing. Met een aanwijzing kan de IGJ een organisatie verplichten maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren.

De inspectie eiste van de William Schrikker Stichting dat zij de opvoedsituatie en de veiligheid van alle jeugdigen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert in beeld hebben en hierop - waar nodig – handelen. Daarnaast moest de William Schrikker Stichting laten zien welke verbetermaatregelen zij treft om de kwaliteit van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen te verbeteren en hoe deze worden geïmplementeerd.

Beëindiging aanwijzing

De aanwijzing bestond uit drie onderdelen. In juni 2020 concludeerde de inspectie dat de William Schrikker Stichting voldeed aan het eerste onderdeel van de aanwijzing. Zo hadden ze onder andere een volledig beeld van de opvoedsituatie en veiligheid van elke jeugdige van 0 tot 4 jaar over wie een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken.

Op het moment van het toezicht in oktober 2020 voldeed de William Schrikker Stichting ook aan het tweede en derde onderdeel van de aanwijzing. De William Schrikker Stichting heeft veel tijd en energie gestoken in het doorvoeren van verbeteringen. Zo was er op het moment van het toezicht ook volledig zicht op de jeugdigen van 4 jaar en ouder en wanneer er acute veiligheidsrisico’s werden vastgesteld, zijn er direct passende maatregelen getroffen. Daarnaast heeft de William Schrikker Stichting laten zien welke verbetermaatregelen zijn doorgevoerd en hoe deze worden geïmplementeerd.

Einde aan handhavingstraject

De William Schrikker Stichting voldoet op dit moment aan de vereisten uit de aanwijzing. Hiermee is het handhavingstraject tot een einde gekomen. De inspectie heeft een aantal aandachtspunten meegegeven om ervoor te zorgen dat de op dit moment bereikte kwaliteitsverbetering ook in de toekomst is geborgd. De inspectie vertrouwt er op dat de William Schrikker Stichting de in gang gezette verbeteringen verder doorvoert en bestendigt. Om de voortgang hiervan te monitoren zal de inspectie dit proces, samen met de inspectie Justitie en Veiligheid volgen.

Door: Nationale Zorggids