Tweede Kamer

AMSTERDAM - Omroep MAX en NU.nl berichtten dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het afgelopen jaar slechts drie procent van de verpleeghuizen in Nederland zou hebben bezocht. Volgens staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) klopt daar echter niets van, zo meldt Zorgvisie.

In een brief aan de Tweede Kamer laat hij vandaag weten dat er in de periode 2011-2012 in totaal 931 inspectiebezoeken zijn geweest, waarbij vrijwel alle 450 ouderenzorginstanties zijn onderzocht.

Uit cijfers van het consumentenprogramma Meldpunt! van MAX kwam naar voren dat de Inspectie de eerste tien maanden van het afgelopen jaar minder dan vier procent van de 2656 locaties van verzorgings- en verpleeghuizen had bezocht.

Een verklaring voor het grote verschil in cijfers is volgens de omroep dat Meldpunt! het aantal huisinpecties per locatie van een verpleeg- of verzorgingsinstelling heeft gerapporteerd. De gegevens van de Inspectie zijn echter gebaseerd op alle uitgevoerde huisbezoeken. “Dat kunnen er soms vijf per locatie zijn. Maar die resulteren dan in één rapport over één locatie”, aldus MAX.

Ook zou de Inspectie in hun cijfers de themabezoeken meetellen die over één aandachtspunt gaan, zoals medicatieveiligheid, waardoor er volgens de omroep geen sprake kan zijn van een compleet inspectiebezoek.

Van Rijn schrijft vandaag in zijn brief dat de ongeveer 200 zorginstanties die uit één locatie bestaan één keer zijn bezocht, maar dat de grote concerns, met soms wel dertig locaties, vaker een bezoek hebben gekregen. “Bij de genoemde aantallen concerns is relevant dat de huidige zorgmarkt aan sterke veranderingen onderhevig is en het aantal concerns om die reden relatief snel wisselt in zowel aantal als in omvang”, aldus de staatssecretaris.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz