Normal_minister_hugo_de_jonge_volksgezondheid_2

Minister De Jonge van Volksgezondheid stelt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wel degelijk optreedt als er sprake is van misstanden in de thuiszorg. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, nadat de Consument eerder meldde dat thuiszorgorganisaties geen consequenties ondervinden bij het verlenen van slechte zorg. Het zou volgens De Jonge veelal gaan om nieuwe of bij de inspectie onbekende zorgaanbieders die tijdens het eerste bezoek niet aan alle regels voldeden. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Van de vijftig onderzochte thuiszorgaanbieders, constateerde de Consumentenbond bij de meeste tekortkomingen bij het eerste inspectiebezoek. “Bij hertoetsing binnen twee maanden was veel verbetering zichtbaar, maar voldeed een groot aantal toch nog niet aan alle voorwaarden”, aldus de minister. Het ging onder andere om ongeschoold personeel dat sondevoeding toedient, cliënten die zonder geldige reden worden vastgezet en fouten bij het toedienen van medicatie.

Inspectie legt maatregelen op

Hij stelt dat het echter niet zo is dat de inspectie hier niets mee doet. Zo zou de IGJ opnieuw langskomen voor een herbezoek als er meer verbetering nodig is. “Als er ernstige risico’s zijn, pakt de IGJ deze met spoed op.” Ook worden passende maatregelen opgelegd wanneer de zorgaanbieder niet in staat is om de gebreken op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het geven van een aanwijzing, wat een dwingende handhavingsmaatregel is.

In totaal zouden nu 21 thuiszorgorganisaties voldoen aan de regels. Vijf zorgaanbieders verlenen geen zorg meer en de overige 25 instellingen wachten op een extra inspectiebezoek of schriftelijke vragen. “Bij de meeste van deze organisaties was na het eerste inspectiebezoek al verbetering zichtbaar.” Over de afgelopen jaren zijn er steeds meer aanbieders van thuiszorg op de markt gekomen. De IGJ gaat meer toezicht houden op de zorgaanbieders, omdat de risico’s in de thuiszorg ‘meer aandacht verdienen’.

Door: Redactie Nationale Zorggids