Normal_geweld_agressie

De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs de overbruggingsfinanciering voor Drakentemmers in 2022 goedgekeurd. Volgend jaar staat in het teken van een landelijke uitrol, zodat (aankomende) behandelaren uit heel Nederland kunnen aansluiten. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Drakentemmers is een expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier terecht voor informatie over traumabehandeling na structureel huiselijk geweld. Het platform biedt een integraal trainingsaanbod voor trauma- en gehechtheidsbehandelaars en de mogelijkheid van supervisie en intervisie. Daarnaast voorziet het in matching van vraag en aanbod van behandelaars en instellingen waar gespecialiseerde behandelaars nodig zijn, zoals vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en MDA++.
Ook brengt het platform knelpunten en good practices in kaart om daarmee het politieke en beleidsmatig bewustzijn te vergroten inzake de noodzaak van goede en effectieve behandeling.

Blijf Groep

In 2022 – 2025 wil Drakentemmers uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk, zoals behandelaren – en organisaties die een behandelaar nodig hebben -  uit het hele land kunnen aanhaken. Dit gebeurt onder projectleiderschap van Blijf Groep. Blijf Groep neemt vanaf 1 januari het projectleiderschap van Drakentemmers van de gemeente Almere over.

Het overkoepelende doel is een beter beschikbaar en toegankelijk traumabehandelaanbod voor slachtoffers (volwassenen en kinderen) en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij worden de volgende resultaten beoogd: landelijke uitrol van het platform door minimaal 300 (aankomende) gespecialiseerde behandelaren bij elkaar te brengen, een significante bijdrage aan tijdige en adequate behandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++ en ambulante zorg via de matching tool vraag & aanbod op het platform. Tot slot is het doel om de expertise te vergroten door (verdere) ontwikkeling en uitrol van een gespecialiseerd trainingsaanbod in alle regio’s. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met wetenschappelijk onderzoek.

Door: Nationale Zorggids